Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Studio Visits is een serie avonden die in het teken staat van de hedendaagse architectuurpraktijk, haar uitdagingen en mogelijkheden. Team Stedenbouw van Stadsontwikkeling Rotterdam stelt deze avond zijn deuren open voor professionals, studenten en andere geïnteresseerden om een kijkje te nemen op hun werkvloer en met elkaar in gesprek te gaan. 

Deze Studio Visit is volgereserveerd.

datum
25/01/2019
tijd
16:30 – 18:30
taal
Engels
 
locatie

Stadsontwikkeling Rotterdam
Gemeente Rotterdam
De Rotterdam
Wilhelminakade 179
3072 AP Rotterdam

toegang

Gratis toegang na aanmelding.

De Studio Visits bieden ruimte aan een beperkt aantal deelnemers, terwijl de belangstelling ervoor groot is. Mocht u na aanmelding onverhoeds verhinderd zijn, geef dit zo snel mogelijk door, dan krijgt iemand anders de kans om mee te gaan.

Deze Studio Visit vindt plaats in De Rotterdam. Daarom dient elke bezoeker zich apart aan te melden. Om binnen te komen is een legitimatiebewijs nodig.
 

Stadsontwikkeling Rotterdam

Team Stedenbouw van de gemeente Rotterdam zet zich in voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de stad. De samenhang tussen architectuur, openbare ruimte, verkeer, groen en programma wordt door de stedenbouwkundigen bewaakt. Het team bestaat uit 29 stedenbouwkundigen en vormt met de disciplines landschap, wonen, milieu, planologie en bestemmingsplannen de afdeling Ruimte & Wonen. Deze afdeling levert een bijdrage aan de doelstellingen uit de stadsvisie: een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad.

De stedenbouwkundigen zorgen voor het signaleren en verbeelden van ruimtelijk-programmatische kansen die het verblijfs- en vestigingsklimaat van Rotterdam kunnen versterken. Het team is actief op verschillende schaalniveaus (van stad tot gebouw), in verschillende rollen (van initiërend tot faciliterend) en met verschillende producten (van beleid en visies tot randvoorwaarden voor projecten), zowel intern als extern. De werkwijze is altijd integraal en komt tot stand in samenwerking met collega’s van onder meer Welstand, Cultuurhistorie, Landschap, Verkeer, Milieu en Economie, maar ook met externe partijen zoals ontwikkelaars en architecten.

Het bezoek op 25 januari 2018 start met een introductie van Mattijs van Ruijven (hoofd Stedenbouw). Maurice Boumans (stedenbouwkundige) zal vervolgens de werkwijze van het team illustreren aan de hand van de ontwikkeling van Katendrecht, waarna Esther Heemskerk in zal gaan op het architectuurbeleid van Rotterdam. Tenslotte gaat het gezelschap bij de maquette van de binnenstad met elkaar in gesprek. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Studio Visits

Elk van deze avonden wordt georganiseerd en samengesteld door een architectenbureau in samenwerking met Het Nieuwe Instituut, waarbij het bureau optreedt als gastheer. Op het programma staan een rondleiding, een presentatie, een open gesprek en een borrel. De bijeenkomsten fungeren als katalysator voor debat en discussies over architectuur, voor het bedenken van strategieën voor stedelijk beleid, voor samenwerking, voor vormen van solidariteit, vriendschap en concurrentie, en – waarom ook niet? – voor de laatste roddels op het gebied van architectuur. Studio Visits biedt een gelegenheid om de maatschappelijke positie van de architect in een fundamenteel veranderd krachtenveld opnieuw te bepalen, door gezamenlijk mogelijke rollen en verantwoordelijkheden te verkennen.

Eerdere Studio Visits vonden plaats bij architectenbureaus met uiteenlopende profielen, praktijkvormen en portfolio’s: Powerhouse Company, Casanova+Hernandez, Lilith Ronner van Hooijdonk, LOLA Landscape Architects en MVRDV.